Lischer & Milani is een advocatenpraktijk van onafhankelijke advocaten die voor eigen rekening, risico en verantwoording werkzaam zijn, en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Alle diensten/werkzaamheden van de aan deze kostenmaatschap  verbonden advocaten en de bij deze maatschap betrokken advocaten worden verricht krachtens overeenkomst van opdracht.
Iedere aansprakelijkheid van mr. Lischer & mr. Milani is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de haar afgesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering (waaronder tevens begrepen de rubriek bedrijfsaansprakelijkheid) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. Uit hoofde van de geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt per schadegeval een maximale vergoeding uitgekeerd van € 500.000 per schadegeval cq per gebeurtenis.

Copyright
Het vermenigvuldigen, openbaar maken en/of verspreiden aan derden van deze informatie is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van Lischer & Milani.

Op alle webpagina’s van Lischer & Milani, is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van de website www.lischermilani.nl  of delen van deze pagina’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lischer & Milani, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina’s van wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Privacyverklaring

We plaatsen alleen functionele cookies op onze website. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben weinig/geen impact op je privacy en worden anoniem ingezet.

Lischer & Milani
Straat van Florida 15 (1334 PA) Almere
Telefoon 085-483 31 28