Wat kost uw advocaat?

Als uw inkomen en/of vermogen niet toereikend is om uw advocaat zelf te betalen, kunt u zich door het juridisch loket (0900-8020) laten doorverwijzen naar een door u gewenste advocaat. U krijgt dan een diagnosedocument mee, daarmee kan er bij de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek worden ingediend om toevoeging met korting.

De doorverwijzing door het juridisch loket is niet nodig bij strafzaken waarbij u als verdachte bent aangemerkt.

Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging, betaalt u per procedure een eenmalige door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage aan de advocaat en eventueel enkele bijkomende kosten (bijvoorbeeld kosten van uittreksels van de gemeente of Kamer van Koophandel, griffierecht). De eigen bijdrage en de eventuele kosten moet u aan uw advocaat betalen. U krijgt van ons een duidelijke en gespecificeerde rekening.
De rest van de kosten van de advocaat declareert de advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, zal uw advocaat zijn werkzaamheden aan u doorbelasten op basis van het met u overeengekomen uurtarief. Bij aanvang van de werkzaamheden worden duidelijke afspraken gemaakt en wordt alles schriftelijk bevestigd. Alle diensten/werkzaamheden van de bij de kostenmaatschap aangesloten advocaten worden verricht krachtens overeenkomst van opdracht. U komt dus niet voor verrassingen te staan. Als u uw advocaat zelf moet betalen, zal het eerste half uur, bij wege van kennismaking, niet aan u worden doorberekend.

 

Geschillenregeling

Uw advocaat is aangesloten bij de Geschillenregeling Advocatuur. Wij leren graag. Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, vernemen wij dat graag eerst zelf van u, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wij streven er voortdurend naar kwaliteit te leveren.