behande;ingWat kunnen Lischer & Milani voor u betekenen?

Wij geven juridisch advies en staan mensen bij in juridische procedures bij rechtbanken en gerechtshoven. Wij proberen in eerste instantie zoveel mogelijk door middel van overleg met de cliënten met de wederpartij procedures te voorkomen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zullen wij ons tot het uiterste inzetten voor uw rechten. Wij behartigen op zo efficiënt mogelijke wijze uw belangen. Dit kan betekenen dat er een mediation-traject via de rechtbank wordt ingezet, of dat daar juist vanaf wordt gezien, omdat een eerder (vrijwillig) traject niet is gelukt.

Wij behandelen met name strafzaken en zaken die te maken hebben met familierecht (erkenning, echtscheiding, alimentatie, omgang, uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van minderjarigen en psychiatrisch patiëntenrecht).

Een advocaat is op grond van de wet verplicht geheim te houden wat hem als advocaat is toevertrouwd. Dat betekent dat wij niet zonder uw toestemming met anderen over uw problemen praten en geen informatie over u verstrekken als anderen ons dat vragen.

 

Een strafprocedure

U kunt als verdachte in een strafprocedure betrokken raken. Hieronder volgt wat algemene informatie over wat u kunt verwachten en wat uw rechten zijn.
U bent als verdachte niet verplicht antwoord te geven op vragen. U mag, zonder daar uitleg over te hoeven geven, gebruik maken van uw zwijgrecht als u door de politie, een Officier van Justitie of een rechter iets wordt gevraagd. Dit recht geldt ook voor familieleden van verdachten. Of het verstandig is in uw concrete situatie vragen niet te beantwoorden, kunt u het beste in overleg met uw advocaat beslissen. Neem dus tijdig contact met ons op.

De Officier van Justitie kan u dagvaarden, oproepen voor een “taakstraf Openbaar Ministerie”-zitting of kan u een strafbeschikking geven. U kunt het beste, als u een dagvaarding, oproeping of strafbeschikking hebt ontvangen direct contact met uw advocaat opnemen. Er lopen soms hele korte termijnen om iets te doen. Als u te laat contact met ons opneemt, kan het zijn dat er niets meer gedaan kan worden.

Ontvangt u een strafbeschikking dan kunnen wij voor u verzet aantekenen. Dit is slechts gedurende een korte periode (14 dagen) mogelijk.
Let op! Een strafbeschikking is iets anders dan een transactie!
Het feit dat aan u een strafbeschikking is opgelegd, wordt vermeld op de Justitiële Documentatie (ook wel strafblad genoemd). De strafbeschikking kan dus gevolgen hebben voor u, voor uw stage en/of werk.

Als u een dagvaarding of oproeping ontvangt en voor de rechter of bij de Officier van Justitie moet verschijnen, zult u door ons worden voorbereid op die zitting. Het proces-verbaal van politie (het schriftelijke resultaat van het onderzoek door de politie) wordt door ons opgevraagd en met u doorgenomen. Er wordt met u besproken of er nog nader onderzoek gedaan moet worden, zoals bijvoorbeeld het horen van getuigen.

De  politierechter doet doorgaans direct na de behandeling van uw strafzaak uitspraak. Als u moet voorkomen voor de Meervoudige Kamer van de rechtbank, zal de rechtbank doorgaans 14 dagen na de behandeling van de zaak ter terechtzitting uitspraak doen.

Hoger beroep moet zijn ingesteld binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak. U kunt dat zelf doen, maar ook door ons laten doen. Als bedoelde termijn om is, kan er geen hoger beroep meer worden ingesteld en staat de uitspraak vast. Normaal gesproken kan er dan niets meer tegen de uitkomst van de strafzaak worden gedaan.

Als u bent vrijgesproken of als de zaak is geëindigd met niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie kunt u aanspraak maken op schadevergoeding. Schade die voor vergoeding in aanmerking komt, is bijvoorbeeld de tijd die u ten onrechte in voorarrest hebt gezeten, loonschade als gevolg van het moeten verschijnen ter terechtzitting of als gevolg van het ondergaan van voorarrest en de kosten van rechtsbijstand. Daartoe wordt een verzoek ingediend bij de rechtbank. Uw advocaat kan een dergelijk verzoek voor u indienen. Ook hier gelden korte termijnen: wacht dus niet te lang met het ondernemen van actie.

 

Een civiele procedure

Een civiele procedure is een procedure tussen burgers of tussen burgers en overheid. Normaal gesproken begint zo’n procedure met een verzoekschrift (in familiezaken) of met een dagvaarding. Als tegen u een verzoek wordt ingediend of u wordt gedagvaard, kunt u verweer voeren, wat inhoudt dat u uw standpunt aan de rechtbank duidelijk kunt maken. Dat verweer wordt door uw advocaat, in samenspraak met u, opgesteld. U krijgt meestal voldoende tijd om de reactie door te lezen en te verbeteren, voordat deze bij de rechtbank wordt ingediend.
Bijna alle civiele procedures verlopen schriftelijk, tenzij de rechtbank u uitdrukkelijk oproept om een zitting bij te wonen. Bij de mondelinge behandeling kunt u door ons worden begeleid en wordt door ons op een professionele manier uw standpunt weergegeven. U wordt door ons zorgvuldig op een zitting voorbereid, zodat u weet wat er bij een zitting van u verwacht wordt en zodat u weet wat er komen gaat en u dus niet voor verrassingen komt te staan. De ervaring leert dat civiele procedures lang kunnen duren.